1975, 81x65 cm
Korn, Koen og Kaffe

1975, 81x65 cm